40-års present - inslagen med hjälp av överblivet material. Win/win!